این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132357250
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – نزدیک به خیابان هفت تیر(20متری سینما سعدی) – ساختمان پزشکی شیراز – طبقه چهارم – واحد 405

دکتر مهرداد شمشیری متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مهرداد شمشیری