دکتر مهرداد شمشیری
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر مهرداد شمشیری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مهرداد شمشیری

شماره تماس:

07132357250

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – نزدیک به خیابان هفت تیر(20متری سینما سعدی) – ساختمان پزشکی شیراز – طبقه چهارم – واحد 405