این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
کرمان
03432461100
کرمان
خیابان امام جمعه – بین کوچه ۵ و ۷ – ساختمان اسپکان – طبقه اول – واحد ۳

دکتر مهشاد صالحی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر مهشاد صالحی