این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
تبریز
04133271390
تبریز
الهی پرست – نبش فلکه شهریار – واحد فوقانی داروخانه معلم – طبقه 4

دکتر مهناز جابریان متخصص پوست و مو در تبریز | آدرس و تلفن دکتر مهناز جابریان