این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
شیراز
07133125540
شیراز
بلوار کریم خان زند – بیمارستان شهید دکتر فقهی

دکتر مژده سپاس خواه متخصص پوست و مو در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مژده سپاس خواه