دکتر مژگان مهدی زاده
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر مژگان مهدی زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مژگان مهدی زاده

شماره تماس:

031-36644222

آدرس:

اصفهان – خیابان میر – روبروی بیمه اسیا – پلاک 208 – مجتمع چشم پزشکی پارسیان