دکتر میترا زمانی
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر میترا زمانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر میترا زمانی

شماره تماس:

061-33920487

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان سوم شرقی – مجتمع پزشکی پارس