این پزشک

تخصص پزشک: جراح و متخصص استخوان و ستون فقرات
همدان
08132516272
همدان
خیابان بوعلی – روبه روی کوچه بیمه – ساختمان پزشکان ایران زمین

دکتر میترا سلگی متخصص ارتوپدی در همدان | آدرس و تلفن دکتر میترا سلگی