این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) / فلوشیپ جراحی ستون فقرات
ارومیه
04433469931
ارومیه
بلوار آیت الله مدرس – خیابان ارشاد – بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر میربهرام صفری متخصص ارتوپدی در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر میربهرام صفری