دکتر میرمسعود شریعت
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرج

دکتر میرمسعود شریعت

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر میرمسعود شریعت

شماره تماس:

02632263849

آدرس:

بالاتر از چهار اره طالقانی – کوچه نسیم – ساختمان پزشکان کیمیا – طبقه سوم