دکتر میر جواد سید شنوا


تخصص : چشم


شهر: اردبیل

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر میر جواد سید شنوا متخصص چشم

—————–

آدرس:
اردبیل-سرچشمه – کوچه شمس – ساختمان بابک – طبقه اول

 


 

تلفن تماس:
045-33242300