دکتر مینا جلالیان
تخصص: چشم
محل مطب: کرمان

دکتر مینا جلالیان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مینا جلالیان

شماره تماس:

03432478159

آدرس:

کرمان – خیابان شفا – مجتمع پزشکی شفا – طبقه دوم