این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
09177570925
شیراز
بلوار افرینش – روبروی پمپ گاز – نبش کوچه 29 علوی – بخش درمانگاه آفرینش – طبقه چهارم

دکتر مینا میرزاخانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مینا میرزاخانی