این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35535388
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان شریعتی جنوبی – روبروی کوچه ارک – کوچه چایچی – ساختمان پزشکان

دکتر نادر اکرمی افشار متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر نادر اکرمی افشار