دکتر نادر بصیرنیا
تخصص: چشم
محل مطب: همدان

دکتر نادر بصیرنیا

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر نادر بصیرنیا

شماره تماس:

08132511329

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – ساختمان پارس