این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-33343618
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – چهار راه آبرسان – ساختمان اسکان – طبقه اول

دکتر نادر بهاری وند متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر نادر بهاری وند