این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
شیراز
07136484042
شیراز
خیابان عفیف آباد – روبروی کوچه 18 – ساختمان ال سید – طبقه چهارم – کلینیک پارسامهر

دکتر نازآفرین یزدان پناه متخصص پوست و مو در شیراز | آدرس و تلفن دکتر نازآفرین یزدان پناه