این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138598056
مشهد
بین چمران 13 و 15 – ساختمان جم

دکتر ناصر بلوریان حقیقی متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر ناصر بلوریان حقیقی