دکتر ناصر شریف الدین زاده

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر ناصر شریف الدین زاده متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر ناصر شریف الدین زاده

شماره تماس:

06132202105

آدرس:

خوزستان – اهواز – سلمان فارسی – جنب انتقال خون – مجتمع پزشکی آرین