این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
اهواز
06133731380
اهواز
خیابان اسفند شرقی – نبش اردیبهشت – ساختمان آپادانا – طبقه 3

دکتر ناهید باقری صمغ آبادی متخصص پوست و مو در اهواز | آدرس و تلفن دکتر ناهید باقری صمغ آبادی