دکتر نسرین امیری فرد


تخصص : مغز و اعصاب


شهر: کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – ساختمان اجلالیه

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر نسرین امیری فرد متخصص مغز و اعصاب

—————–

آدرس:
08337270024

 


 

تلفن تماس: