این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
تبریز
04135535595
تبریز
17 شهریور جدید، بین طالقانی وشریعتی ،جنب داروخانه سارا، س فدک

دکتر نسرین عبادی متخصص پوست و مو در تبریز | آدرس و تلفن دکتر نسرین عبادی