دکتر نسرین پورحاج شکر

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اردبیل

دکتر نسرین پورحاج شکر متخصص مغز و اعصاب در اردبیل | آدرس و تلفن نسرین پورحاج شکر

شماره تماس:

04533262942

آدرس:

اردبیل – میدان ورزش – ساختمان پزشکان رویان