دکتر نسرین پورحاج شکر متخصص مغز و اعصاب در اردبیل | آدرس و تلفن نسرین پورحاج شکر

دوشنبه 1400-07-05 , 05:14:50
منوی این پزشک

متخصص مغز و اعصاب
شهر اردبیل

اطلاعات نوبت گیری

دکتر نسرین پورحاج شکر متخصص مغز و اعصاب


تلفن:

04533262942
آدرس:

اردبیل - میدان ورزش - ساختمان پزشکان رویان
دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.


نظرات مردم در مورد این پزشکنظر شما در مورد این پزشک؟
طراحی سایت و سئو فاتکس + اونلی دیتا
این پزشک - استفاده تنها با پذیرفتن شرایط امکان پذیر می باشد.