دکتر نسرین گلزاری
تخصص: چشم
محل مطب: کرمان

دکتر نسرین گلزاری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر نسرین گلزاری

شماره تماس:

03432455537

آدرس:

کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان متخصص – طبقه اول