دکتر نسیم تبریزی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ساری

دکتر نسیم تبریزی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر نسیم تبریزی

شماره تماس:

01133314334

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان قارن – روبروی بانک رفاه – ساختمان شفا – واحد 202