دکتر نصراله خلفی
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر نصراله خلفی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر نصراله خلفی

شماره تماس:

061-32225146

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان طالقانی – نبش خیابان حافظ – ساختمان نگارستان – طبقه دوم