دکتر نعمت الله نعمتی کریموی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر نعمت الله نعمتی کریموی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر نعمت الله نعمتی کریموی

شماره تماس:

05138599200

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – حاشیه میدان بیمارستان امام رضا (ع)