این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
رشت
01333764346
رشت
گلسار – بلوار نماز – روبروی شهرک گلها – طبقه فوقانی فروشگاه سناتور – طبقه سوم

دکتر نورمحمد بصری متخصص پوست و مو در رشت | آدرس و تلفن دکتر نورمحمد بصری