دکتر نوید رضا مشایخی
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اراک

دکتر نوید رضا مشایخی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر نوید رضا مشایخی

شماره تماس:

08632221888

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان شهید بهشتی – روبروی مسجد حاج آقا صابر – ابتدای کوچه شمس