دکتر هادی اخوی زادگان
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: قزوین

دکتر هادی اخوی زادگان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر هادی اخوی زادگان

شماره تماس:

02832235049

آدرس:

قزوین – خیابان فردوسی – کوچه دیانت – ساختمان پزشکان دکتر حشمت