دکتر هادی نجمی
تخصص: چشم
محل مطب: سمنان

دکتر هادی نجمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر هادی نجمی

شماره تماس:

02333343294

آدرس:

سمنان – میدان سعدی – ساختمان صدف