این پزشک

تخصص پزشک: فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی / متخصص جراحی عمومی
اراک
08632231616
اراک
خیابان شهید بهشتی – جنب پاساژجلالی – کوچه عمار – ساختمان 418

دکتر هاشم افتخاری فوق تخصص جراحی پلاستیک در اراک | آدرس و تلفن دکتر هاشم افتخاری