دکتر هاشم شادمان
تخصص: چشم
محل مطب: کرمان

دکتر هاشم شادمان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر هاشم شادمان

شماره تماس:

03432235219

آدرس:

کرمان – بلوار فردوسی – پارک نشاط – ساختمان پزشکان آراد – طبقه 6 – واحد 3