دکتر هاشم پهلوان شمسی میبدی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمان

دکتر هاشم پهلوان شمسی میبدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر هاشم پهلوان شمسی میبدی

شماره تماس:

03432471219

آدرس:

کرمان – خیابان استقلال – کوچه شماره دو – ساختمان پزشکان نیایش