این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بندرعباس
07632239503
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – نرسیده به چهار راه فاطمیه – ساختمان زیگورات – طبقه چهارم

دکتر هشیار سرحدی متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر هشیار سرحدی