دکتر هوشنگ فقیهی حبیب آبادی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر هوشنگ فقیهی حبیب آبادی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر هوشنگ فقیهی حبیب آبادی

شماره تماس:

02188737902

آدرس:

تهران – قائم مقام فراهانی – روبروی تهران کلینیک – نبش کوچه 4 – ساختمان 179 – طبقه چهارم