این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بوشهر
07733327111
بوشهر
بوشهر – خیابان سنگی – روبروی فروشگاه اتکا – جنب انتقال خون – ساختمان پزشکان جرجانی – طبقه دوم

دکتر هومان سلیمی پور متخصص مغز و اعصاب در بوشهر | آدرس و تلفن دکتر هومان سلیمی پور