این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اردبیل
04533251967
اردبیل
اردبیل – خیابان ساحلی – روبروی پارک آزادی

دکتر وحید عباسی متخصص مغز و اعصاب در اردبیل | آدرس و تلفن وحید عباسی