این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-33295925
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان ولیعصر – تقاطع رازی و شهریار – ساختمان هزاره – طبقه 3

دکتر وحید نجاتی متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر وحید نجاتی