دکتر پرویز زرین بخش
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر پرویز زرین بخش

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر پرویز زرین بخش

شماره تماس:

02188770427

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از پارک ساعی – جنب کوچه 36 – شماره 2245