این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132317716
شیراز
فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت – بین تقاطع خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) و فلسطین (باغشاه) – جنب داروخانه اردیبهشت – ساختمان نور

دکتر پرویز لک متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر پرویز لک