دکتر پرویز محمدی
تخصص: چشم
محل مطب: همدان

دکتر پرویز محمدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر پرویز محمدی

شماره تماس:

08134925438

آدرس:

همدان – تویسرکان – خیابان شهید باهنر – روبروی بانک رفاه