این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
یاسوج
09981111077
یاسوج
سردار جنگل جنوبی ساختمان آرین طبقه ۴

دکتر پژمان اکبری متخصص پوست و مو در یاسوج | آدرس و تلفن دکتر پژمان اکبری