دکتر پیام خماند

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: سنندج

دکتر پیام خماند متخصص مغز و اعصاب در سنندج | آدرس و تلفن دکتر پیام خماند

شماره تماس:

08733239586

آدرس:

کردستان – سنندج – بلوار شبلی – ساختمان پزشکان شبلی – طبقه همکف