این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمانشاه
09101557168
کرمانشاه
خیابان جوانشیر – چهارراه مهدیه(پارک شیرین) – ساختمان سبحان – واحد 203

دکتر پیمان الفتی متخصص ارتوپدی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر پیمان الفتی