این پزشک

تخصص پزشک: فلو شیپ جراحی زانو / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138443710
مشهد
خیابان احمداباد – پرستار 1 – نبش پرستار 8 / 1 – ساختمان رزا – طبقه دوم

دکتر پیمان ساسان نژاد متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر پیمان ساسان نژاد