این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132351525
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – نزدیک بیمارستان شهید فقیهی – نزدیک به هتل پارس – ساختمان امید – طبقه همکف

دکتر ژاله طالبان متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر ژاله طالبان