این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
05138445894
مشهد
احمدآباد – مقابل بیمارستان قائم – جنب پل هوایی – ساختمان73 – طبقه 5

دکتر کاظم اسلامی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر کاظم اسلامی