دکتر کامبیز عاملی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر کامبیز عاملی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر کامبیز عاملی

شماره تماس:

09355535222

آدرس:

تهران – میدان رسالت – خیابان هنگام – خیابان یعقوبی پور