این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
قم
02532930774
قم
زنبیل آباد – کوچه 12 – ساختمان مهر – طبقه همکف

دکتر کامبیز کیانی متخصص ارتوپدی در قم | آدرس و تلفن دکتر کامبیز کیانی