این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35566484
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – سه راه امین – روبروی پاساژ نوبخت – ساختمان امین

دکتر کریم آهن پنجه متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر کریم آهن پنجه